Работно проектиране и изграждане на АВТОМАТИКА И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА