Електроинженерна подкрепа за УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ