Електроинженерни услуги в инвестиционното проектиране за ПРОЕКТНИ МЕНИДЖЪРИ, КОНСУЛТАНТИ И АРХИТЕКТИ