„ПИ ЕС ЕМ Електрик“ с изцяло обновен фирмен сайт

Фирма „ПИ ЕС ЕМ Електрик“ ЕООД е с изцяло обновен фирмен сайт. Можете да го разгледате на www.psmelectric.eu. В него, освен предлаганите услуги по част Електро, ще можете да прочетете и полезна информация за видовете електрически инсталации, които са необходими за вашите инвестиционни проекти, както и за някои техни важни особености, които трябва да се вземат предвид още в проектната им фаза и да се реализират при изграждането.